Persbericht: Investeer slim met energiebesparing

Investeer slim met de Energiebespaarlening

Woningeigenaren die hun voornemen om te investeren in een energiezuiniger huis in het nieuwe jaar willen verwezenlijken, kunnen de daad bij het woord gaan voegen. Vanaf 21 januari is het mogelijk een Energiebespaarlening af te sluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Dat mes snijdt aan twee kanten: een lagere energierekening en verhoging van de woningwaarde met een beter energielabel. De Energiebespaarlening is vanwege de lage rente aantrekkelijk voor particuliere woningeigenaren. De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds, dat met financiële bijdragen van de Rabobank, de ASN Bank en de Rijksoverheid is gerealiseerd.

Energiebesparende maatregelen

Met de lening kunnen diverse energiebesparende maatregelen worden gefinancierd. Denk aan het isoleren van de woning of de aanschaf van een HR-ketel of een zonneboiler. Ook zonnepanelen horen tot de mogelijkheden. Voorwaarde bij zonnepanelen is dat hiervoor maximaal 50% van de lening gebruikt mag worden. De andere 50% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen. De lening kan gebruikt worden voor 14 energiebesparende maatregelen. De voorwaarden daarvoor staan op www.ikinvesteerslim.nl.

Rentepercentage

Woningeigenaren kunnen vanaf 21 januari de lening aanvragen via www.ikinvesteerslim.nl. De annuïtaire lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- is alleen beschikbaar voor particuliere eigenaren van bestaande woningen. De looptijd is 7 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening. De rente van de Energiebespaarlening staat vast gedurende de looptijd van de lening. Kijk voor het actuele rentepercentage op www.ikinvesteerslim.nl/rente. De rente van de lening is mogelijk fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is te vinden op www.belastingdienst.nl.

Nationaal Energiebespaarfonds

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds is een uitvloeisel van het Woonakkoord 2013 en heeft tot doel meer energiebesparende maatregelen in bestaande woningen mogelijk te maken. Tegelijkertijd worden ook de bouw- en installatiesector aan nieuwe opdrachten geholpen.

Fondsbeheer

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Neder­landse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie. In totaal is er € 300 miljoen beschikbaar waarvan het Rijk € 75 miljoen bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als cofinanciers en brengen de resterende € 225 miljoen in. Afsluitkosten, rente en aflossing vloeien terug in dit fonds, waardoor het fonds zichzelf in stand houdt en steeds weer nieuwe Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt.

Voor de Energiebespaarlening is een Europees standaard informatieblad opgesteld. Dit is te verkrijgen op www.ikinvesteerslim.nl/energiebespaarlening.

 Noot voor de redactie

Dit is een gezamenlijk persbericht van SVn, Rabobank, ASN Bank en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rentepercentage bij aanvang

Bij de start op 21 januari zal de rente voor leningen met een looptijd van 7 jaar 3,4% (zie de rekenvoorbeelden in bijlage 2 voor meer informatie over de rente en kosten) zijn en voor leningen met een looptijd van 10 jaar 3,8% (zie de rekenvoorbeelden in bijlage 2 voor meer informatie over de rente en kosten). Het rentepercentage kan door het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds aangepast worden. Kijk voor het actuele rentepercentage op www.ikinvesteerslim.nl/rente.

De rente van de lening is mogelijk fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is te vinden op www.belastingdienst.nl.

Kredietwaarschuwing

De Energiebespaarlening is een consumptief krediet. Het is mogelijk dat u bij communicatie over de lening bepaalde regels in acht dient te nemen. Voor meer informatie verwijzen wij naar: http://www.afm.nl/nl/professionals/regelgeving/informatieverstrekking/kredietwaarschuwing.aspx

Contactgegevens

Bijlagen

  1. Quotes van betrokken partijen t.b.v. berichtgeving
  2. Rekenvoorbeelden
  3. Fotomateriaal (aantal: 3)
    (NB de bijgesloten foto’s zijn uitsluitend te gebruiken bij berichtgeving over het Nationaal Energiebespaarfonds en de Energiebespaarlening. Graag bij publicatie vermelden ‘bron: www.ikinvesteerslim.nl’)
  4. Banners (aantal 2)

Voor meer informatiemateriaal verwijzen wij u graag naar:  https://www.ikinvesteerslim.nl/zakelijk/communicatiemiddelen-gemeenten-provincies

2014-02-06T21:29:42+00:006 februari 2014|